MÁY ĐẾM TIỀN XINDA TECH 3019A

Giá liên hệ

Máy đếm tiền 3019A thuộc kiểu máy nằm dài, đếm tiền Polymer, USD, Euro, hoàn toàn tự động đếm và dừng máy khi hết tiền. đếm mẻ ấn định số tờ cần đếm, tự động kiểm tra tình trạng máy khi có sự cố kỹ thuật.

Tel: 0976 717 484