MÁY ĐẾM TIỀN NGOẠI TỆ HT – 106

Giá liên hệ

Máy đếm tiền ngoại tệ HT – 106 là máy đếm và kiểm tra USD mới, phát hiện các loại ngoại tệ giả và siêu giả chính xác, phần mềm kiểm giả các loại ngoại tệ tiên tiến nhất, không kén tiền bẩn cũ nát.

Tel: 0976 717 484