MÁY SOI TIỀN NGOẠI TỆ HT 106

5,000,000  4,750,000 

Máy soi tiền ngoại tệ ht 106 sử dụng phần mềm kiểm giả các loại ngoại tệ với công nghệ tiên tiến nhất, phát hiện các loại ngoại tệ giả và siêu giả chính xác. Máy đã được cài đặt phần mềm chống giả có thể phát hiện đối với các loại ngoại tệ mới. Màn hình tinh thể lỏng, hiển thị mệnh giá, cộng tổng số tờ, tổng giá trị số tiền

Tel: 0976 717 484