MÁY ĐẾM TIỀN XINDA 0186

3,500,000  1,950,000 

Máy đếm tiền Xinda 0186 là máy đếm tiền Cotton và Polymer thông thường hoàn toàn tự động, đếm tiền tự động bằng cảm ứng, tự động xóa số hoặc tự dộng cộng lũy kế. Máy có chức năng cộng dồn và có chức năng đếm ngoại tệ.

Tel: 0976 717 484