MÁY ĐẾM TIỀN MANIC – 9000

Giá liên hệ

Kiểm giả và nhận biết tiền không cùng mệnh giá tuyệt đối chính xác, có sự ổn định cao, hạn chế bắt nhầm tiền khi máy có nhiều bụi bám vào hệ thống mắt phát hiện, hệ thống lọc bụi bảo vệ người sử dụng không hít phải bụi tiền độc hại.

Tel: 0976 717 484