MÁY BÓ TIỀN LDA

3,400,000  3,230,000 

Máy bó tiền LDA có hệ thống điều chỉnh bằng kỹ thuật, điều chỉnh được độ chặt lỏng của thếp tiền, bó các loại tiền polymer và cotton, bó 100 tờ/lần

Tel: 0976 717 484